hero-press overview share print facebook linkedin twitter

Hero Czech jako Zodpovědná firma

Hero Czech s.r.o. patří mezi společnosti, které se mohou pyšnit osvědčením Zodpovědná firma. Co to znamená? Zapojili jsme se do vzdělávacího a CSR projektu, jehož hlavním tématem je třídění a recyklace odpadu a správné nakládání s obalovými materiály. Toto téma u nás rezonuje, udržitelnost je často skloňovaným tématem a proto jsme rádi, že můžeme být součástí.

Cíle projektu Zodpovědná firma:

  • Vzdělávací projekt na podporu třídění odpadu ve firmách
  • Prohloubení společenské odpovědnosti firem
  • Součástí projektu jsou informační kampaně pro zaměstnance

Zodpovědná firma je vzdělávací projekt, který podporuje vzdělávání v oblasti třídění odpadu. Jeho hlavním cílem je předat zaměstnancům českých firem prostřednictvím jejich zaměstnavatelů informace o správném nakládání s odpadem a to nejen v administrativních prostorách firmy, ale i v běžném každodenním životě. 

Organizátorem projektu je EKO-KOM, a.s. autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru. Tento systém zajišťuje plnění zákonných povinností pro 81% obalů uváděných na trh v ČR. Díky tomu je EKO-KOM, a.s. uznávanou autoritou v oblasti odpadového hospodářství.