hero-press overview share print facebook linkedin twitter

Na rozvoji našich zaměstnanců nám záleží

Naše společnost Hero Czech s.r.o. získala pro období 2021 - 2023 dotaci z Operačního programu Zaměstnanost, jehož cílem je podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím realizace odborných školení.

Kurzy budou realizovány z oblasti měkkých a manažerských dovedností a obecných IT dovedností. Věříme, že rozšířené možnosti vzdělávání nám pomohou nejen posouvat se profesně kupředu, ale nabízet i čím dál lepší služby a produkty našim zákazníkům a spotřebitelům.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.

Aktualizace č.2.

Ve 2. monitorovacím období, tedy od 1.9.2021 do 28.2.2022, Příjemce realizoval 3 kurzy z oblasti Měkkých a manažerských dovedností a 4 kurzy z oblasti Obecných IT. Celkově v daném monitorovacím období Příjemce proškolil 272 osobohodin v první a 456 osobohodin ve druhé jmenované oblasti.

Aktualizace č.1.

1.Monitorovací období od 1.3. 2021 do 31.8.2021 

V daném monitorovacím období Příjemce realizoval 2 kurzy. Jeden z oblasti měkkých a manažerských dovedností, kde proškolil dva zaměstnance a jeden z oblasti obecných IT, který absolvoval jeden zaměstnanec. Proškoleno bylo celkem 24 osobohodin z oblasti měkkých a manažerských dovedností a 6,5 osobohodiny v oblasti obecných IT. Další kurzy jsou plánovány.

Detailní informace o projektu

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Výzva: 03_19_097 - Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Název projektu: HERO CZECH s.r.o. - vzdělávání zaměstnanců

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012948

Projekt je realizován z Evropského sociálního fondu (85% dotace) a s 15% finanční spoluúčastí Příjemce.

Cíl projektu: Podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím realizace odborných školení pro zaměstnance společnosti. Kurzy budou realizovány z oblasti Měkkých a manažerských dovedností a Obecných IT.

Datum zahájení realizace projektu: 1.3.2021

Datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 28.2.2023

Cílová skupina: Zaměstnanci – osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k organizaci žadatele s výjimkou osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce.