hero-press overview share print facebook linkedin twitter

Na rozvoji našich zaměstnanců nám záleží

Naše společnost Hero Czech s.r.o. získala pro období 2021 - 2023 dotaci z Operačního programu Zaměstnanost, jehož cílem je podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím realizace odborných školení.

Kurzy budou realizovány z oblasti měkkých a manažerských dovedností a obecných IT dovedností. Věříme, že rozšířené možnosti vzdělávání nám pomohou nejen posouvat se profesně kupředu, ale nabízet i čím dál lepší služby a produkty našim zákazníkům a spotřebitelům.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.

Aktualizace č.4.

Ve 4. monitorovacím období od 1.9.2022 do 28.2.2023 Příjemce realizoval 6 kurzů z oblasti Měkkých a manažerských dovedností. Celkově v daném monitorovacím období Příjemce proškolil 424 osobohodin.

Aktualizace č.3.

Ve 3. monitorovacím období od 1.3.2022 do 30.8.2022 Příjemce nerealizoval žádné vzdělávací aktivity.

Aktualizace č.2.

Ve 2. monitorovacím období, tedy od 1.9.2021 do 28.2.2022, Příjemce realizoval 3 kurzy z oblasti Měkkých a manažerských dovedností a 4 kurzy z oblasti Obecných IT. Celkově v daném monitorovacím období Příjemce proškolil 272 osobohodin v první a 456 osobohodin ve druhé jmenované oblasti.

Aktualizace č.1.

1.Monitorovací období od 1.3. 2021 do 31.8.2021 

V daném monitorovacím období Příjemce realizoval 2 kurzy. Jeden z oblasti měkkých a manažerských dovedností, kde proškolil dva zaměstnance a jeden z oblasti obecných IT, který absolvoval jeden zaměstnanec. Proškoleno bylo celkem 24 osobohodin z oblasti měkkých a manažerských dovedností a 6,5 osobohodiny v oblasti obecných IT. Další kurzy jsou plánovány.

Detailní informace o projektu

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Výzva: 03_19_097 - Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Název projektu: HERO CZECH s.r.o. - vzdělávání zaměstnanců

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012948

Projekt je realizován z Evropského sociálního fondu (85% dotace) a s 15% finanční spoluúčastí Příjemce.

Cíl projektu: Podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím realizace odborných školení pro zaměstnance společnosti. Kurzy budou realizovány z oblasti Měkkých a manažerských dovedností a Obecných IT.

Datum zahájení realizace projektu: 1.3.2021

Datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 28.2.2023

Cílová skupina: Zaměstnanci – osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k organizaci žadatele s výjimkou osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce.