hero-press overview share print facebook linkedin twitter

Seznamte se, toto jsou naše HERO Hodnoty!

Create wow, Everyone Hero, Nourish othersTake responsibility

​Po dlouhém procesu rozhovorů a průzkumů, do kterých se zapojilo přibližně 25 % všech našich zaměstnanců, byly v Hero představeny čtyři nové hodnoty. Ty odrážejí současnou podobu naší společnosti a zároveň utvářejí společnost, kterou chceme budovat v budoucnosti. 

Hodnoty se v průběhu času mění, a to jak u nás jako jednotlivců, tak u organizací, jako je Hero. Můžeme působit v různých zeměpisných oblastech s různými způsoby myšlení a jednání, ale právě sdílené hodnoty nás propojují a utvářejí naši firemní kulturu.

Podívejte se níže na jednoduché představení jednotlivých hodnot. Která je vám osobně nejbližší?